Een blik vooruit

op Bloemendal Barneveld

Planning

Een blik vooruit op Bloemendal Barneveld. Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe wijk Bloemendal. Klik ook HIER.

2021
Na gereedkoming Stedenbouwkundig Plan en Bestemmingsplan voor fase 1 is in het afgelopen 2e kwartaal gestart met het bouwrijp maken en zijn de eerste woningen in verkoop gebracht.
De verwachting is dat de bouw van de eerste woningen na de zomervakantie start.
In het 3e kwartaal ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan (inspraakplan) Bloemendal 2a en 2b ter inzage.
VanWonen brengt in november 52 woningen en 8 appartementen in de verkoop.

2022
In fase 1 wordt volop gewerkt aan de realisatie van de woningen en appartementen.

2023
De verkoop van de woningen in fase 2a wordt verwacht.
De woningbouw in fase 1 komt tot een afronding.

Deel deze pagina: