Zo aan het begin van het nieuwe jaar vinden wij het een goed idee u op de hoogte te brengen van de laatste stand van zaken. 

Bestemmingsplan
De aanvankelijk genoemde planning is helaas vertraagd. De gemeenteraad van Barneveld heeft op 27 mei 2020 het gewijzigde bestemmingsplan Bloemendal I vastgesteld en ter inzage gelegd. Het is de  verwachting dat het plan in de loop van het eerste kwartaal een definitieve onherroepelijke status krijgt. Wanneer het plan definitief is, kunnen de betrokken ontwikkelaars de zogenaamde omgevingsvergunningen aanvragen en is de weg open voor de start van de verkoop van de woningen.

Ontwerp
VanWonen heeft Architectenbureau Arx uit Hengelo (Gelderland) de opdracht gegeven te komen met passende ontwerpen voor zowel de hoek-, tussen-, twee-onder-een-kap- en vrijstaande woningen als de appartementen. De komende tijd zullen we gebruiken om te komen tot definitieve ontwerpen. Belangstellenden hebben bij de inschrijving als geïnteresseerde in het project hun reacties gegeven op de vragen die we stelden welke we hieronder weergeven. Heeft u ook interesse, schrijf u dan in als belangstellende

Reacties
Uit de antwoorden die u heeft gegeven komen o.a. de volgende zaken naar voren. 
–    Zo’n 90% van de belangstellenden geeft aan belangstelling te hebben in een koopwoning in plaats van een huurwoning. De overige belangstellenden geven op geen voorkeur te hebben. 
–    Zo’n 20% van de belangstellenden heeft een voorkeur voor een appartement; de overige belangstellenden geven aldus de voorkeur aan een grondgebonden woning waarbij de belangstelling voor de hoek- en tussenwoningen het grootst is, gevolgd door belangstelling voor de twee-onder-een-kap-woningen, de patio-woningen/bungalows en de vrijstaande woningen.
–    Kijkend naar de gewenste VON-prijs zien we dat het overgrote deel van de belangstellenden een woning zoekt in de prijscategorie van € 250.000 tot € 400.000,–.
Er is echter zeker ook nog belangstelling voor woningen tot € 250.000,- maar ook vanaf € 400.000,–.
–    Qua grootte van de woningen worden de metrages tussen 100 en 140 het meeste genoemd waarbij echter ook hier sprake is van belangstelling voor kleinere en grotere woningen.
–    De meesten van de belangstellenden geeft aan binnen 1 a 2 jaar te willen verhuizen.
–    De belangstelling voor de Smaaktuin komt met name van samenwonenden en gezinnen maar ook alleenstaanden tonen belangstelling.
–    Wanneer het gaat om het parkeren van de auto zijn de antwoorden divers te noemen. De rode draad is dat de auto in de buurt van de woning geparkeerd moet kunnen worden.
–    Dat energiezuinigheid tegenwoordig een belangrijk thema is, wordt duidelijk uit de reacties. Bijna 80% van de belangstellenden vindt het (heel)  belangrijk en is ook bereid daarin te investeren.

Wanneer wij de ontvangen reacties projecteren op hetgeen nu bekend is over Bloemendal, durven wij wel te stellen dat de plannen in grote mate aansluiten bij een groot deel van de groep belangstellenden. Het geeft ons in ieder geval de indruk dat we op de goede weg zijn om Bloemendal mogelijk uw nieuwe thuis te laten zijn.

Planning
VanWonen heeft de ambitie om, vooruitlopend op de verkoopgesprekken, in juli 2021 te starten met de presale van de eerste 62 woningen in de eerste fase. Het gaat dan om 11 woningen in de prijsklasse tot € 280.000,–, 17 woningen in de prijsklasse tot € 350.000,– en 34 woningen in de klasse van € 350.000,– tot € 690.000,–.

Wat mag u tot die tijd van ons verwachten?
Wanneer u zich inschrijft als belangstellende, krijgt u de komende maanden via nieuwsbrieven meer informatie. Op meerdere momenten zullen wij u nader informeren en u meenemen in de ontwikkeling en dergelijke. Het is mogelijk dat wij u ook nog eens vragen om te reageren op één of meerdere vragen. 

Bewust Nieuwbouw
Met de door u getoonde interesse geeft u aan interesse te hebben in ‘nieuwbouw’. Maar wat komt er zoal bij kijken als het gaat om het kopen en betrekken van een nieuwbouwwoning? Op deze en vele andere vragen kunt u het antwoord vinden op de website www.bewustnieuwbouw.nl. Wij nodigen u uit op deze site eens een kijkje te nemen. Ook kunt u zich daar inschrijven voor de toezending van nieuwsbrieven. 

Deel deze pagina: